چرا صفحه تماس با ما مهم است؟


چرا صفحه تماس با ما مهم است؟
وب سایت های اینترنتی از بخش های مختلفی تشکیل شده اند! یکی از این بخش ها که تقریبا در تمام سایت ها موجود است و اهمیت زیادی دارد صفحه “تماس با ما” است! این صفحه اصلی ترین راه ارتباطی  شما با کاربران سایت است! همه هدف سایت شما جلب مشتری است حال فکر کنید صفحه ای که قرار است مشتری با شما ارتباط بگیرد نقص داشته باشد! اشکال داشته باشد! شما مشتری را از دست خواهید داد و ضرر میکنید! و اعتبار شما لکه دار می شود!
گاهی ممکن است وب سایت یا شرکت شما  دارای چند بخش باشد! و هر بخش کار جداگانه ای انجام دهد برای همه آن ها در صفحه ارتباط با ما مسیری را فراهم کنید تا کاربر بتواند با آن بخشها ارتباط بگیرد!
صفحه ارتباط با ما باید خالی باشد ! خالی از جهت تبلیغات و نوشته های اضافی! این صفحه مخصوص به ارتباط شماست! برای بدست آوردن دو قرون  پول بیشتر این صفحه را به خطر نیندازید!201562823356

همانطور که گفتیم  صفحه ارتباط با ما مهم است! پس بازدیدکننده سایت باید آن را به راحتی پیدا کتد! باید این صفحه در دسترس باشد! باید مقابل دید شما باشد! اگر کاربر این صفحه را پیدا نکند مطمئنا از سایت شما بیرون می رود!

محل قرار گرفتن ارتباط با ما معمولا در آخرین گزینه منوی هدر سایت است به این دلیل که کاربر آخر از همه باید به این صفحه مراجعه کند یعنی سایت شما را بشناسد! با ویژگی های شما آشنا شود و آن وقت با شما تماس بگیرد! در طراحی های  پارالاکس و تک صفحه محل قرار گرفتن صفحه ارتباط با ما در آخر همه بخش ها است! به همان دلیلی که ذکر کردیم!

صفحه ارتباط با ما ساده است! معمولا شامل یک فرم که حاوی نام و ایمیل کاربر و پیغامی که قصد دارد بفرستد و همچنین شماره تلفن شرکت یا شخص مالک سایت!

 

 

نظر خودتان را ارسال کنید