طراحی سایت بانوان


طراحی سایت بانوان

“همیشه پای یک زن در میان است “.این یک شعار یا یک مانیفست تبلیغاتی نیست .در عصر حاضر ،مشارکت بانوان در عرصه های علمی و فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و هنری رو به افزایش است خوشبختانه ما در کشوری زندگی می کنیم که بسترهای فعالیت های مذکور در فضای مجازی با اقبال همه ی بانوان گرامی و فرهیخته همراه است شاید برای شما قابل لمس نباشد که یک گروه فعال در یک عرصه می تواند با راه انداری یک سایت ضمن اشتراک همه ی داشته ها و آگاهی ها به کسب درآمد بپردازد.

اجتماع بانوان فرهیخته در کشور ما ، ظرفیت های زیادی را برای مشارکت های مدنی و اجتماعی فراهم آورده است .

تصور کنید چند گروه از بانوان اقدام به راه اندازی گروه های علمی یا آموزشی می نماید در این گروه ،بانوان گرامی با ارائه راه کارهای موردنظر خود که از تجربه یا علم آن ها نشئت گرفته است مطالب ملموس و به روزی را به مخاطبان خود ارائه می دهند آن ها در سایت خود برای اقتصاد و خانواده ،رفتارهای سازنده زناشویی و یا اخلاق در خانواده به نکاتی خواهند پرداخت که می توانند جذابیت های بیشماری را داشته باشند یا شاید گروهی از بانوان هنرمند ،اقدام به راه اندازی یک سایت هنری نمایند سایتی که هم می تواند دانش آن ها را به دیگران منتقل نماید و هم می تواند منبعی باشد برای ارائه مصنوعات یا کارهای هنری آن ها به دیگر اقشار جامعه

شاید تصور شما از سایت بانوان پرداختن به مسائل زیبایی زنان و یا البسه ی ویژه بانوان باشد ما برای این شکل از سایت شما نیز برنامه ی ویژه ای داریم خوشبختانه در اجتماع بانوان کشور خیل عظیمی از بانوان علاقه زیادی به خانه و خانه داری دارند

این ظرفیت نیز می تواند فضای مورد نیاز شمارا برای ارائه ی خدمات و فروش کالاهای خاص این مجموعه داشته باشد

گروه طراحی سایت آرت ویو بسته ویژه ای برای سایت بانوان دارد تا ضمن رعایت زیبایی شناسی و خلاقیت نیاز بانوان مهین عزیزمان را نیز برآورده سازد